Yrittäjyysvalmennus

Hankkeessa järjestetään loka-joulukuun aikana valmennusta yrittäjyyteen liittyvistä teemoista. Valmennuspäivien tarkemmat kuvaukset alla. Voit osallistua joko yhteen tai useampaan päivään. Tervetuloa mukaan!

yrittäjyysvalmennus syksy 2017 valmis

Asiakkuus ja asiakkuuksien- hallinta valmennuspäivän (26.10.2017) aikana paneudutaan asiakaskunnan rakenteeseen ja suunnitellaan sitä, millä perusteilla asiakkaita halutaan tulevaisuudessa houkutella palveluiden piiriin. Lisäksi rakennetaan asiakasprofiilit omalle yritykselle sekä tarkastellaan asiakkaille tarjottavia palveluita Business Model Canvas- työkalun avulla.

Tervetuloa 16.11. hauskaan koulutuspäivään. Teemoina myynti ja markkinointi joita ei käsitellä tylsän teoreettisesti vaan pirtsakan käytännöllisesti. Päivän aikana murskaamme iloisesti teemoihin liittyviä myyttejä kuten: markkinointi on mainos lehdessä ja myyjää kiinnostaa vain raha. Ensimmäinen askel menestykseen on saapua paikalle!

Yrittäjyydessä työhyvinvointi on kaiken tekemisen perusta ja tätä käsitellään 14.12.2017.  Työssä jaksamista tarkastellaan itsensä johtamisen näkökulmasta. Itsensä johtamisessa on keskeistä löytää omaa toimintaa parhaiten tukevat työkalut ja toimintatavat oman arjen sujumiseen ja ajankäytön suunnitteluun. Tässä koulutuspäivässä rakennetaan jokaiselle osallistujalle oma hyvinvoinnin vuosisuunnitelma, joiden pohjalta tutkitaan millainen, työkulttuuri tukee hyvinvointia.

Mainokset