Pirtsakin avajaiset

Pirtsakin avajaisia vietetään maanantaina 8.5.2017 klo.9-16. Tervetuloa tutustumaan osuuskuntalaisiin sekä nauttimaan kahvia ja pullaa!

1

Mainokset

Osuuskunnan opintomatka Ruotsiin

Työtä Osuuskunnasta -hankkeessa järjestettiin opintomatka Ruotsiin maaliskuussa. Opintomatkan tavoitteena oli tutustua osuustoimintaan Ruotsissa ja saada uusia ideoita osuustoimintaan Suomessa ja erityisesti Rautalampi-Suonenjoki -akselilla. Opintomatkalle osallistuivat hankkeen ohjaaja Hanne Seppälä, hankkeen aikana perustetun Pirtsakki Osuuskunnan jäsenistä seitsemän henkilöä sekä Idekoop Osuuskunnan toimitusjohtaja Jarmo Hänninen.

Matkan aikana ryhmä vieraili yhdessä osuuskunnassa Suomen puolella, kolmessa erilaisessa osuuskunnassa Ruotsin puolella sekä tutustui Ruotsin osuustoiminnan neuvonta- ja kehittämisorganisaatioon. Vierailujen aikana matkalla mukana olleiden osuuskuntalaisten tehtävänä oli tarkkailla asioita neljästä eri näkökulmasta, joita olivat asiakkaan näkökulma, työntekijän näkökulma, verkostojen hyödyntäminen sekä liiketoiminnan kannattavuus. Monipuolisten vierailukohteiden myötä ryhmälle muodostui laaja käsitys osuustoiminnasta Ruotsissa sekä osuustoiminnan eroista Suomen ja Ruotsin välillä.

Pirtsakki Osuuskunnan jäsenistä noin puolet olivat mukana opintomatkalla. Opintomatkan oppeja käytiin jälkikäteen läpi yhdessä osuuskunnan viikoittain järjestettävissä yhteisissä kokouksissa, treeneissä. Treeneissä tietoa jaettiin myös niille, ketkä eivät olleet mukana opintomatkalla ja mietittiin sitä, kuinka matkan oppeja viedään käytäntöön.

Opintomatka kokonaisuudessaan oli onnistunut. Vierailut ja yhdessä vietetty aika antoivat uusia ideoita, kuinka Pirtsakin toimintaa lähdetään kehittämään. Esille nousivat erityisesti työntekijöiden kouluttautumisesta huolehtiminen, yhdessä tekemisen hauskuus ja asiakaspalveluun panostaminen sekä osuuskunnan ja kuntien välisen yhteistyön kehittäminen.

Ruotsin opintomatkasta oli juttua myös Rautalampilehdessä 3/2017.

Etsimme uutta projektipäällikköä

Entisen projektipäällikön saatua vakituisen työpaikan muualta, etsimme nyt uutta projektipäällikköä hankkeeseen.

Projektipäällikkö vastaa hankkeen hallinnosta, taloudesta, tiedottamisesta sekä seurantaryhmätyöskentelystä. Projektipäällikkö toimii ohjaajan työparina ja monet asiat, kuten suunnittelu, hoidetaan pääosin työparintyöskentelynä.  Tehtävä on määräaikainen hankkeen loppuun (28.2.2018) saakka. Lisätietoja ja hakuohjeet: www.mol.fi.

Mikäli sinulla on tietoa ja kokemusta osuuskunnista ja haluat tehdä töitä hyvässä porukassa, voit olla etsimämme henkilö. Toivottavasti saamme paljon hakemuksia! 🙂